درس ناو: آموزش درسی!درس ناو، یک پلتفرم آموزشی است که دانش‌آموزان را در یادگیری و خودآموزی در مراحل مختلف تحصیلی همراهی می‌کند. اساتید مجرب درس ناو با آموزش کامل دروس، تمرینات متنوع را حل کرده و یادگیری مفاهیم درسی را بهبود می بخشند. «درس ناو»، دنیایی پر از امکانات و انگیزه برای یادگیری بهتر است.