جواب ریاضی چهارم

درس ناو /
تمرینات /
ریاضی چهارمکتاب ریاضی چهارم، درباره موضوعات و مفاهیم اعداد و الگوها و شناخت کسرها و ضرب و تقسیم و اندازه گیری و عدد مخلوط و عدد اعشاری و شکل‌های هندسی و آمار و احتمال و انواع مسائل آن صحبت می‌کند. دانش‌آموزان پایه چهارم با مفاهیم مهم این فصل آشنا می‌شوند و با استفاده از پاسخ‌های گام به گام ارائه شده توسط «درس ناو»، تمرین‌ها را به‌صورت صحیح و دقیق حل می‌کنند. همچنین، جواب تشریحی فعالیت‌ها که به‌صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه می‌شود، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد تا فرآیند حل مسائل ریاضیات را بهتر و از طریق روش‌های اصولی انجام دهند. در گام به گام ریاضی چهارم فعالیت‌های تمام فصول را بطور کامل برای شما پاسخ داده است. درسناو با ارائه‌ی توضیحات دقیق و مثال‌های کاربردی، این فعالیت‌های کلاسی را در یادگیری دانش‌آموزان حیاتی و کارآمد می‌سازد. شما دانش‌آموز عزیز با تسلط بر کار در کلاس هایی که در این خودآموز ارائه شده، میتوانید در همه امتحانات ریاضیات چهارم موفق شوید.